reede, 13. august 2010

Õhusild Vormsi–Vasjuki…

 

Uued Vormsi vallavõimurid võtavad asju ette suurelt. Ütleks et isegi lennukalt. Kui läkski vett vedama plaan panna siin püsti pooleteist miljardilise maksumusega tuulepark, on justkui kompensatsiooniks valminud uus plaan muuta kohalike külameeste heinamaa lennuväljaks. Ilmselt lausa rahvusvaheliseks, sest paljukest neid lennukeid, kes tingimata tahaks just Vormsile lennata, siin Maarjamaal on….

Tuleb kuidagi tuttav ette. Kunagi sajand tagasi kirjutasid Ilf ja Petrov surematuks kellegi Ostap Benderi, kelle paljude geniaalsete ideede hulgas leidus ka mõte teha Venemaa kolkakülast Vasjukist maailma malepealinn. Koos sinna juurde kuuluvate ülimoodsate transpordiühendustega loomulikult. Enam täpselt ei mäleta, aga koos ekspress rongiühendusega Moskvasse oli vist  juba tollal plaanis ka rahvusvaheline lennuühendus

Ajad on muidugi edasi läinud. Kui Vasjuki külamehed kuulasid Benderit ammulisui ja noogutasid innukalt kaasa, siis Vormsi külamehed teritavad juba suht avalikult hangusid. Kahtlustavad muidugi ka veel, et see lennuväli ainult sirmiks mingile muule, hoopis reaalsemale plaanile. Minu arust on ka kahtlane plaan. Sest milleks taotleda seda juba vene ajal varulennuväljana kasutatud heinamaad just munitsipaalomandisse. Lennuk võib ju sama hästi maanduda ka riigi maale.Ju on meestel tõepoolest mingi plaan selleks puhuks, kui lennuäri ei õnnestu. Omavalitsus võib nimelt oma omandit vabalt müüa. Loogiline, et omadele, ja sõbrahinnaga…

Üks motiiv selle lennuväljaga kiirustamises võib veel olla. Nimelt võib tekkida situatsioon, kus praegu võimulolijail tekib füüsiline vajadus oma valijate reaalse ja samuti füüsilise toe järele. Nende valijad aga teatavasti ju pärit kuskilt Tallinnast või selle lähistelt. Vajadusel saarele saab neid vaikselt kuidagi tuua ka meritsi, aga katsu sa neid siit peale siin sigaduste kordasaatmist ka turvaliselt evakueerida…Õhusild Vormsi –Tallinn võib osutuda eluliselt möödapääsmatuks.

Sest miks on Vormsi olnud ja on edasi väga turvaline paik. Kindlasti mitte selle pärast, et siia pätid ei tule või neid siin õldse ei käi. Ei. Pätte käib siin kindlasti hulgim. Kuid nad ei tee siin lihtsalt pätti, sest teavad vägagi hästi: terve nahaga peale pättuse tegemist on siit väga-väga raske pääseda…

23 kommentaari:

 1. See on hea plaan. Pättide evakueerimiseks rahvusvaheline lennujaam. Jälgige hoopis vallavanema kannatusi põgenemisel täitevameti nõuete eest ja ponnistusi leida sõpru toetajaid enne rk valimisi.

  VastaKustuta
 2. Lugedes sinu kirjatükki, tekkis soov mõned read siia blogisse postitada.
  Esiteks see nn. külameeste (külamehe) heinamaa on Üldplaneeringu järgi ka lennuväli , mis kehtestati 14.juunil 2004 vallavolikogu määrusega nr 8.
  Lisan siia juurde ühe väljavõtte üldplaneeringu seletuskirjast Perspektiivis on vald väljendanud huvi munitsipaalomandisse taotleda Hullo piirivalvekordoni ja vanade tootmishoonete ümbrus (vajavad suuri investeeringuid), lennuväli, mitmeid ranna- ja telkimiskohti ning külade keskmeis ning külade äärealadel paiknevaid avalikku arendushuvi pakkuvaid maid (Hosby puhkeala, Rälby küla karjamaa, Borrby rahvapeoplats; Hullo avalik rand).
  Üldplaneeringu üks koostaja oli ka MTÜ Läänerannik. Ega sa Toomas juhuslikult ei tea, kes üldplaneeringusse selle sisse võis kirjutada.
  Teiseks jääb paratamatult mulle tunne , et üldplaneering ja arengukava on dokumendid mille võib vabalt kemmergusse riputada ja sellega ainult.......

  VastaKustuta
 3. Ma ei tahaks olla sarkastiline aga müük omadele ja sõbrahinnaga on jäänud ( ma loodan ) eelnevatesse valitsemisaegadesse. Et mitte liialt pingestada olukorda, ei hakka siinjuures hulgaliselt sellekohaseid näiteid tooma. Kes protsessi juures tollal olid, eks nad tunnevad ja teavad seda isegi.

  VastaKustuta
 4. Ove,jah, mina sõnastasin põhiliselt selle üldplaneeringu ja valisin välja ka maa-alad, mis lähemas või kaugemas perspektiivis teatud tingimuste olemasolu korral võiks olla munitsipaalomandis. Konks ongi perspektiivis. Lennuvälja puhul pole see perspektiiv kaugeltki veel kätte jõudnud ja muutunud tingimuste juures ilmselt ei jõua ka kunagi.Lennuväli lisati sinna nimekirja arvestades optimistlikku arengustsenaariumit, mille järgi saab Vormsist õitsev ja jõukas turismile ja puhkemajandusele orienteeritud omavalitsus, kus siin puhkemaju omavad veel jõukamad rannarootslased saabuvad siia oma isiklike lennukitega. Lähiaasta(kümne)tel seda ei juhtu. Nii-et lennuväljaga pole kiiret kuhugi, aega külameestega rahulikult arutada küll. Ei pea neilt kohe heinamaad käest ära võtma.
  Ja kui kõiki varasemaid omadele müügi näiteid ei taha välja tuua, too siis vähemalt ükski. Kui tervet rehkendust ei jõua teha, tee vähemalt pool. Arutaks asja. See koht ongi ju selle jaoks, et asja avalikult arutada.

  VastaKustuta
 5. Vormsi valla üldplaneering:
  4.5 Munitsipaalomandisse taotletavad maad
  Käesoleva üldplaneeringuga on kohalikule omavalitsusele oluliste avalike huvidega, ühiskasutuses ning saare arengu huvides vajaliku maana munitsipaalomandisse taotletud järgmised maa-alad:
  * Sviby ärimaa, puhkeala, Hosby puhkeala, Rälby küla karjamaa, Rälby puhke ja sadama koht, Borrby rahvapeoplats, Saxby avalik rand, Suuremõisa park, Hullo avalik rand, Hullo lennuväli.
  Lisaks sellele taotletakse munitsipaalomandisse lautri- või väikesadamakohti Bussbys,Förbys,Saxbys,Kersletis(2),Borrbys,Rälbys,Dibys ja Norrbys.Munitsipaalomandisse taotletavad alad on kantud planeeringukaardile.

  Üldplaneeringu avalikust arutelust võttis aktiivselt osa ka tänane nn lennuväljal heina tegev kohalik külamees, tehes sinna lausa kirjalikult ettepanekuid ja nende tagasilükkamisel mobiliseeris ka perekonnaliikmeid seda veelkord tegema.Kogu selle mahuka protsessi tulemusena, kus oli tegelikult päris palju erinevaid ettepanekuid ja mõtteid nii kohalikelt kui ka rootslastest maaomanikelt ei olnud lennuväljale ühtegi vastuväidet, mis tegelikult on ka loogiline,sest lennuväli on sinna tehtud, seda on lennuväljana ka kasutatud ja ei olegi ju ühtegi põhjust, miks ei võiks see seal edasi olla.

  Üldplaneeringu lahenduse töötas välja ja vormistas Vormsi üldpalneeringu töögrupp koosseisus Maastikuarhidekt Andres Levald, geoloogiamagister Eduard Pukkonen ning Elle ja Toomas Puurman.

  Eelnevast on selge, et plaan seda heinamaad lennuväljana kasutada on tehtud juba ammu, vahepeal oled Sina Toomas selle kaardile joonistanud ja ülejäänud saarerahvas joonise ning selle plaani ülplaneeringuna ka tulevikuks kinnitanud ja see on tegelikul v.hästi, kui seal lennuväli on. Miks Sa selle nii tegid,et maa tuleb munitsipaali taotleda, seda pead küll ilmselt peeglisse vaadates enda käest küsima!
  Urmas

  VastaKustuta
 6. Maareformi seadus
  § 25. Maa munitsipaalomandisse andmine
  (1) Munitsipaalomandisse antakse tasuta käesoleva seaduse §-s 28 nimetatud maa.
  (2) Munitsipaalomandisse antud maad võib kohalik omavalitsus kasutada üksnes maa munitsipaalomandisse andmise otsuses märgitud sihtotstarbel ja eesmärgil.
  (3) Kohalik omavalitsus võib munitsipaalomandisse antud sotsiaalmaa sihtotstarbega maa sihtotstarvet muuta, nimetatud maad võõrandada, kasutusvalduse või hoonestusõigusega koormata maavanema otsusega saadud maa korral üksnes keskkonnaministri loal ning Vabariigi Valitsuse otsusega saadud maa korral üksnes Vabariigi Valitsuse loal. Luba antakse kohaliku omavalitsuse motiveeritud taotluse alusel.
  (4) Munitsipaalomandisse antud maa, välja arvatud käesoleva seaduse § 28 lõike 1 punktis 1 nimetatud maa võõrandamisest, kasutusvaldusse andmisest või hoonestusõigusega koormamisest laekunud rahast, maa tasuta või alla hariliku väärtuse võõrandamisel aga maa harilikust väärtusest võõrandamishetkel, millest on maha arvatud võõrandatud või kasutusvalduse või hoonestusõigusega koormatud maa parendamiseks, sealhulgas detailplaneeringu koostamiseks, kohaliku omavalitsuse üksuse tehtud põhjendatud kulud, kannab kohaliku omavalitsuse üksus 65 protsenti kolme kuu jooksul laekumise päevale järgnevast päevast arvates üle riigieelarvesse kooskõlas riigieelarve seaduse § 32 lõike 1 alusel kehtestatud riigieelarve kassalise teenindamise eeskirjaga. Käesolevas lõikes sätestatud kohustus kehtib 10 aastat maa munitsipaalomandisse andmisest arvates.

  Siit peaks saama selguse, kuidas peab munitsipaalmaad kasutama ja kuidas seda saab müüa ja see ei ole just eriti "vabalt", peale selle on veel olemas erinevaid seaduseid ja määruseid, mille kohaselt ei saa ja ei tohi vald müüa oma vara nn "sõbrahinnaga"
  Sarnane teguviis on siin eelnevalt kahjuks küll kombeks olnud, aga seda ei saa aksepteerida ja seni, kui mina saan sõna sekka öelda, selliseid asju ei toimu.
  Urmas

  VastaKustuta
 7. Tom on tegelikult kõiges süüdi. Kummardus Ovele ja Urmasele!

  VastaKustuta
 8. Oeh...Ei tahaks, ei viitsiks küll planeerimist ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivaid seadusi ja nende ülevalpool toodud demagoogilist jokk stiilis tõlgendamist kuidagi kommenteerida. Juba sel põhjusel, et tean sest värgist ülevalpool kommenteeriatest vist mõõtmatult rohkem...
  Aga...teeme siis puust ja punaselt.
  Vormsi vallas on üks lage ja tasane maalapp.Suhteliselt kõrge ja kuiv. Keskuse ligidal. Praegu kasutatav põhiliselt heinamaana, aga, vajadusel, võimalusel, ja häda sunnil kasutatav ka lennukite maandumisrajana. Ehk siis kohalik ressurss, mida on võimalik kasutada mitmel erineval moel. Kuid põhimõte selles kasutuse korras peaks olema vastuvaidlematult selge:see ressurss peab jääma kohalike inimeste kasutusse ja käsutusse.Kohalike huvide riive oleks õigustatud vaid suure üldriikliku huvi korral sellesama ressursi vastu. Eesti riik ei ole üles näidanud huvi Vormsi strateegilise lennuvälja suhtes ja ka ammugi mitte selle praeguse heinamaa vastu...
  Ehk siis on Vormsi inimeste oma asi, kas nad teevad sellel maalapil heina või maandavad lennukeid. Inimesed teevad seda, mis on neile majanduslikult kasulik. Muidu siin ellu ei jää. Praegu ei tooks Vormsi lennuväli kohalikele midagi sisse. Pigem suurendaks kulusid, sest omavalitsuse omandis lennuvälja peab see omavalitsus loomulikult ka ise hooldama. Otseselt kaotavad need, kes muidu said kasutada selle maa-ala heinaressurssi. Kaudselt kaotavad kõik Vormsi maksumaksjad, kelle raha läheb lennuvälja hooldusse, kust tulu tagasi aga ei tule.Võidavad vaid need (planeeritav MTÜ?), kes kasseerivad maandustasu või mingit muud lennuvälja kasutusmaksu.
  Andestust, Ove ja Urmas, aga te tahate lihtlabaselt (no olgu:jokk-stiilis) varastada vormsilastelt seda neile õigusega kuuluvat ressurssi...

  VastaKustuta
 9. Minu mõttes on seni küll liikunud veidi teistsugune plaan. Ei tea kust Sul Toomas need varguse jms. ideed küll tulevad, ma ei ole vist Sinuga ühetgi sõna kunagi vahetanud peale tervituste jms., aga Sa tundud täpselt teadvat, mis mul mõttes on?
  Riigil lennuväljana selle maa vastu huvi ei ole, see peaks olema küll kõigile selge.
  Omavalitsuse omanduses lennuväli antakse huvilistele rendile ja loomulikult kohustusena katta ka kõik sellega seonduvad kulud, siit ei teki vallale mingeid lisakulusid. Kui huvilised on asjalikud ja korralikult majandavad, siis täitub kindlasti lähiajal ka visioon näha maandumas rikkaid puhkemajade omanikke ja ka lihtsalt huvilisi, kes oma raha jätavad just kohalike turismiettevõtjate taskusse. See perspektiiv, Toomas, ei saagi täituda, kui selleks midagi ei tehta. Me oleme alustanud just teisest otsast, st. uurinud eelnevalt huviliste olemasolu, suhelnud erinevate hobilendurite ühendustega ja klubidega nii siin kui ka väljaspool Eestit ja saanud v positiivse ning huvitatud tagasiside. Ka õnnestub kõneall oleva maatüki peal teha korraga nii heina, kui maanduda lennukiga, sest heina tegemine on takistatud ainult maandumisrajal(kogu 34ha`st ainult ~2ha), muus osas saab heina edasi teha ja ma ei näe sellele mingeid takistusi. Meil on saarega läbi vanemate tihedalt seotud noori, kes täna töötavad lennunduses ja on pöördunud minu poole suure entusiasmi ja huviga, et kas saaks lennuvälja töösse panna, et kohe tuleks perega saarele ja kui hästi läheb, saaks pakkuda veel tööd 4-5 mehele. Miks me peaksime seda nn ressurssi kasutama ainult 1 huvitatu tarvis, kui huvilisi on rohkem ja kõik mahuksid ära?
  Kus kohal siin see vargus on ja kellelt, mida varastatakse?

  VastaKustuta
 10. No veelkord andestust, Urmas, aga su muidu ilus jutt ei ole kohe kuidagi veenev. Miks see väli peaks just kohe omavalitsuse omandisse minema? Kui omavalitsusel endal muud plaani polegi, kui et anda see kohe ärksatele meestele edasi rendile kes siis ise kõik toimetavad, katavad kulud ja puha. Nad võiks ju selle otse riigilt rentida. Ja rendilepingus kenasti kaasata ka talumehed selle välja heinamaana (vähemalt osalise) kasutamise garantiiga. Munitsipaliseerimine tuleks päevakorda siis, kui see lennuväli end juba tõestab kui omavalitsuse toimimiseks ja arenemiseks vajalik üksus
  Teiseks, need minu kasutatud karmid sõnad ei tulene mingist sellisest umbropsu lahmimisest, mida te näiteks Ovega minu suunas püüate teha. Kahjuks olete te juba oma tegevusega tõestanud, et tulitegi siia kohalikku ressurssi omade kasuks ümber jagama, ehk virutama. Jutt pole muidugi ammugi mitte lennuväljast ja isegi mitte tuulepargist. Need asjad lihtsalt ei realiseeru. Kavatsuste eest ei saa kedagi süüdi mõista. Isegi mentaalselt. Jutt on teie muudetud maahooldustoetuste korrast. Te viisite sinna korda sisse sätte, et toetust saavad ka metsaomanikud, kellel on kehtiv metsamajanduskava. Metsamajanduskava on vajalik vaid siis, kui tahetakse teha suuremahulisi raieid. Milline puutumus on suuremahulistel raietel maahooldusega? See maahooldustoetuste süsteem oli minu poolt välja mõeldud selleks, et kompenseerida mingilgi määral maaomanikule kõrgendatud maamaksu. Ja see kompensatsioon toimis kaudselt ka neile, kes otseselt seda kompensatsiooni ei saanud. Ehk neile valdavalt rootslastest maamaksu maksjatele, kes koha peal ei ela ja maa eest ei hoolitse ise ega lase ka teistel hoolitseda. Sel lihtsal põhjusel, et ka hoolitsetud maatüki naabruses asuval hoolitsemata maatüki turuväärtus tõuseb. Mis toimub nüüd, uue korra tingimustes. Oletame et kõrvuti asuvad kuskil mere ääres kaks metsast maatükki:üks väike suvilakrundi mõõtu 1 ha ja teine 10 ha metsatükk. Maamaks on neil suht sama, pakuks et erinevus on ainult 2 korda, sest põhilise osa maamaksumäärast annab esimene mereäärne hektar. Nüüd võtab suurema tüki omanik, kellel loomulikult ka metsamajanduskava, lageraie korras naabri kõrvalt 2 ha metsa maha. Ja ta saab maahooldustoetust (sic) , mis moodustab poole kogu tema 10 ha makstud maksust, ehk sama palju kui see 1 ha omanikust naaber maksis...Mis sa arvad, milline oleks selle 1 ha mehe krundi turuväärtus pärast naabri poolt selliselt läbi viidud "maahooldust"?
  Ehk siis, kuna metsamajanduskavu omavad ainult teatud ja loetud isikud, kandite rahumeeli teiste maksumaksjate raha nende väheste kaukasse. Ja mitte ainult, soodustate tegelikult enamiku maaomanike-maksumaksjate kinnistute turuväärtuse vähenemist. Sest mida suurem toetus metsaomanikele, seda rentaablim on raie. mida rohkem on raieid, seda vähem atraktiivsem on see saar turismi ja puhkesaarena ja seda väiksem on ka kinnistute turuväärtus.
  Ärge tulge mulle enam rääkima, et teil on head kavatsused, või et selline asi juhtus kogemata, juhuslikult või isegi rumalusest. Ettekavatsetud värk - võimule saades saare maksumaksjate raha oma tarbeks ümber kantida. Olgugi, et jokk-stiilis. See ei muuda asja.

  VastaKustuta
 11. Minult küsimus Toomasele, sa räägid oma viimsese postituses mõistetst kohalike elanike heinamaa ja ühine resurss, tahes tahtmata tekib minus loogika viga, kas üks perekond , kes seda heinamaad kasutab, ongi kogu rahvas?

  VastaKustuta
 12. Toomas Sa pead aru saama, et Ove ja ÜllatusteMuna on Vormsi uued peremehed ja blogis võiks edaspidi käsitleda näiteks välispoliitikat. Meie saarel on võimekad M-Juhid kes teavad palju paremini ja nendega ei pea kommides vaidlema.

  VastaKustuta
 13. Peakurat tutvustab noortele kuradikursantidele põrgut. Nagu ikka - igal pool lugematu hulk katlaid, rahvast täis, tuli all ja paar-kolm tuleharkidega kütjat-valvurit kõrval. Üks katel aga ilma nendeta. Üllatunud kursantidelt küsimus, et mis imelik katel see selline. Peasaatan vastab, et need on eestlased. Jälle küsimus, et kas siis neile valvureid vaja polegi? Muretu lugu - kui keegi hakkab välja ronima, tõmmatakse kohe sisse tagasi. Kas siis pole ükski välja roninud? Noh, ikka juhtub, aga see ei jookse kuhugi, vaid hakkab himuga ja ennastunustavalt puid katla alla panema.


  paul

  VastaKustuta
 14. Millisena näeksid sina Toomas siis saart? 2004 olete näinud ühte moodi, täna on teistmoodi. Kas siis ei teinud veel külamehed/külamees seal heina ja ei saanud toetust? Ma ei mõista miks kuradi pärast on kõikide asjadega häda? Marek

  VastaKustuta
 15. Marek, häda kõikide asjadega, tundub mulle, on seepärast, et te valdavalt ettevõtjate -äriinimestena ei jaga mütsigi avaliku võimu teostamisest. Kindlasti olete ettevõtjatena kursis mõistega "ettevõtte vaenulik ülevõtmine". Te siis teostasite "edukalt" ja esmakordselt Eestis selle asja avalikus sektoris. Võtsite vaenulikult, kriminaalsete piiril olevate meetoditega üle terve valla. Te lähete kindlasti ajalukku. Kas ka vangi, ei tea. Tõenäoliselt mitte.
  Aga konkreetselt selle lennuväljaga hakkasite laamendama kui elevant portselanipoes. Täpselt nii nagu juhtub, kui võetakse üle ettevõte:uued omanikud tulevad ja teevad, mida tahavad. Kellele kinga, kellele lõuga, kellele armu...Omavalitsuses niiviisi ei saa. Veel. Üldplaneeringu sõnastusega vehkimine oma kavatsuste läbisurumiseks on diletantlik, variserlik ja tagatipuks veel ka jabur. Igasugune planeering tähendab tegelikult kokkulepet. Mida üldisem planeering, seda üldisemat kokkulepet. Konkreetse lennuvälja moodi maa-ala kohta oli kokkulepe selles, et kunagi tulevikus, teatud arengustsenaariumite ja tingimuste teostumisel hakkame seda asja uuesti ja konkreetsemalt arutama. Arutama. Ei midagi rohkemat. Mis aga tegelikult juhtus. Niipea, kui teie mehest vallavanemale oli ametiraha kaela riputatud, oli varsti ka lennuväli maha märgitud. Loomulikult ei olnud see tõsiseltvõetav kui tegeliku lennuvälja mahamärkimine. Kuid seda tõsiseltvõetavam on see akt oma võimu märgistamisena. Tulime, tegime, võtsime ja teeme edaspidigi, mida tahame...Ei saa tõesti aru hoopis sellest, et millega teie rahul pole. Kas tõesti lootsite, et kõik see vormsi mees ja naine hakkavad teile hosiannat laulma...

  VastaKustuta
 16. Toomas,vaata, 2004-st on mõõdas juba 6 aastat. Minu arust on täna juba tulevik aga häda pigem selles, et valed inimesed teie jaoks tahavad midagi teha.Sa ei saa suruda peale oma nägemusi ja tuleviku plaane Vormsi saarest. Toomas, kas siis kui teie tsunft võimul oli , tehti ainult õigeid asju Vormsi PÜSIELANIKE JA KOHALIKE JAOKS? Mina kui uustulnuk kuulen küll imelugusi teie kordasaatmistest. Aga eks see ongi loomulik-ainult pori näkku kui mulle ei meeldi!!! Mina näiteks NN.TEIE JAOKS KRIMINAALSE SISSERÄNNANUNA olen jahmunud kuidas nii väikses kohas on nii palju lahkhelisi iga asja üle. Järelikult kõik tunnevad ennast VORMSI OMANIKUNA!!Eriti veel need kelle tiitli ette käib PÜSIELANIK. Marek

  VastaKustuta
 17. Kurat! Mis siis häda oli kui mina 6(loe-kuus) aastat tagasi maavanema juures lennuvälja küsimuses esimest korda jutul käisin ja tulemus, et olge mehed ja tehke! Väheke varem kui majandus võimaldaks, aga söötke asi sisse ja tore on igatpidi teie algatus!Ei viitsi sellest raamatut kirjutada, aga mis nüüd siis? Tol ajal korjas keegi umbluu need märked ära, mis sai niisama heast meelest lennuväljale pandud ja veidi vaeva nähtud. Isegi noaga ähvardati. Siis ei olnud tuuleparkide poistest veel lõhnagi. Tom, kes sa seal oled või kes su kirjatükke teeb - mis siis oli? Mida valetad? Miks sa minu töö ära nullisid ja jala igatepidi ette panid? Või panite? Või ausust jäi väheseks, et näkku ütelda? Nagu alati. Tegelikult ei tea sa kellagi kui ma küsisin ja niisuguse rohelise jalgrattaga nagu sina sõidavad paljud ka järgmisel sajandil, kuid see ei tähenda, et kõik seda tegema peavad ja on seepärast tänulikud.

  paul

  VastaKustuta
 18. Üritan uuesti...Kirjutada.
  Kuule,vormsi enn või kes sa oled. (Nimepidi peaksid siinse itilehega seotud olema9.
  1. juulil maabusid jutuksoleval lennuväljal AN-2 ja langevad varjud. Siis ütlesid mulle väga sitasti. Aga kogu seltskond oli sinu sõber.Kus põõsas sa praegu oled kui suurmees, presidendiga kohtunu? Kas aiatagune on tähtsam kui üldine? Kas sa tead alati rohkem kui ümbritsevad?

  VastaKustuta
 19. Ja veel. Kui sina, vormsi enn, oled oma nime vääriline, siis tee midagi ka vormsi heaks. Seni aga mäletan kui tavalist kohalikku spetsialisti poe juures. Võiksime käed lüüa ja lennukitega tegemist teha. See huvitatus on mul lapsest saadik.

  paul

  VastaKustuta
 20. Noh, mis värk siis nüüd? Kõik puhta leilis. Marek kirjutab suurte trükitähtedega oma tõde, mis internetisuhtluse reeglite järgi tähistab teatavasti karjumist. Mis halba ma teinud? Avaldasin vaid oma arvamust, et see lennuväli just sinna ja just praegu pole nagu hästi põhjendatud. Nii öelda üldiste huvide kontekstis. Erahuvisid võib alati olla ja kindlasti kellelgi ongi. Minul neid pole ja minu sõpradel neid pole, miks ma peaks seda lennuvälja siis toetama...? Mis jutt see, et ma ei lase kellegil midagi teha. Mul pole küll mingit võimalust kuidagi kedagi takistada. Pole ei parteilis, ei administratiivset , tegelikult ei mingit liini...Seesama tühipaljas arvamusavaldus, mis ju teie, seda lennuvälja sinna tahtvate arvates ju niikuinii mingi suvalise külajobu arvamus. Mis viga on?...kui tsiteerida klassikuid. Te olete teoinimesed, mitte tühja internetis mölisejad. Tehke see kuradi lennuväli, teil on võim ja vajalikud parteilised käepikendused ja maavanema heakskiit...Mida veel vaja. Mina teile hosiannat laulma ei hakka, sest mul on tunne ja see tunne mind tavaliselt ei peta, et te tahate enamusele kohalikest, mina kaasa arvatud, tünga teha...
  Ja mida kuradit, Paul, ma sulle valetanud olen?

  VastaKustuta
 21. Marek on ennegi leili läinud ja vallajuhtidelegi turja karanud.. Oh Marek, Marek, tablette ei tohi jätta võtmata!

  VastaKustuta