esmaspäev, 28. veebruar 2011

Uus valimispettus tulekul

Pole midagi teha, tuleb selle Vormsi valimispettuse, Vormsi valla kohalikelt elanikelt kohaliku võimu teostamise õiguse äravarastamise juurde tagasi tulla. Sest paistab väga sedamoodi, et põhimõtteliselt sama skeemi korrates ja kasutades tahetakse (vähemalt osaliselt)varastada kohalikelt ka õigus saata eelseisvatel valimistel oma saadik Riigikokku. Kui juba korra pettus on läbi läinud, eks siis petetakse ikka ja uuesti…

Asi on siis nimelt selles et Riigikogu valimistel ringkonna tasandil kehtib rahvasaadikuks saamisel enam-vähem samasugune reeglistik nagu on ka kohalikel valimistel. Kohad jaotatakse nimekirjade vahel proportsionaalselt saadud häältele ja nimekirjas endas toimub ümberrivistumine vastavalt sellele, palju hääli mingi konkreetne Tõnis või Alar saab…Ehk siis, kui nimekirja edu või ebaedu ja vastav kohtade hulk ringkonnas on üldiselt teada ja etteennustatav, siis nimekirja enda sees võivad asja otsustada kellegile konkreetsele näole “orgunnitud” mõnisada või isegi ainult mõnikümmend lisahäält.

Meie konkreetses ringkonnas, Läänemaal, on kunagi üsna mõjukas “Isamaa “ nüüd IRL-ks moondununa jäänud päris kehva seisu. Loota võib siit ringkonnast ainult ühte kohta. Ja see üks koht saab tulla, vaadates IRL-i Läänemaa kandidaatide positsioone partei üldnimekirjas, ainult ringkonnamandaadi saamise kaudu. Ja ringkonnamandaati saab edukalt mängida-manipuleerida “õige” inimese kätte.

Kuidas selliseid manipulatsioone-pettusi tehakse, seda sai jälgida siin eelnevalt toodud Valimiskooli sketshis..

Asja veel paremaks illustreerimiseks, puust ja punaselt ettenäitamises, tuleme korraks tagasi Vormsis kohalikel valimistel toimunu juurde. Pealegi siis toimunu seos praeguste Riigikogu valimistega on ilmne.

Nimelt oli IRL-l , nagu muidugi ka teistel parteidel, praeguste Riigikogu valimiste kampaaniaks raha vaja. Väga palju raha vaja. Kui Edgar läks venelastelt raha küsima (ma arvan ka, et eks ta mingis vormis seda siiski tegi), siis meie kohalikud “Ostap Benderid” IRL-i Respublica tiivalt arvasid, et parem tõmmata müts pähe omaenda maksumaksjaile. Neile tuli pähe geniaalne mõte võtta lähenevatel kohalikel valimistel üle mõni ääremaa vald koos vallaeelarvega ja loomulikult koos kohaliku otsustusõigusega paigutada sinna valla territooriumile  sobilikele ja valitud ärimeestele kuuluvaid energia- ja infrastruktuuriobjekte. Loomulikult eeldades, et investeeringueeliseid ja soodustusi saanud ärimehed hiljem ka parteikassasse väga ei sülita.

Mingitel põhjustel osutus selleks väljavalitud ääremaa vallaks just Vormsi vald. Võib arvata, et nende põhjuste hulgas oli võtmetähtsus selles, et siin oli võtta “oma mees Havannas”-praegune vallavanem…Ja tegeliku valiku kaalukeeleks sai siis praeguse vallavanema võimekus veenda ära oma parteiülemused, et selline asi, kohalikelt nende otsustusõiguse kaaperdamine, läheks siin ludinal läbi…need jobud siin ei saa ju tuhkagi aru, kui neile müts silmini tõmmatakse. Nad ei saa aru isegi seda, oli neil müts peas või mitte…

Kurb, kuid tõsi. Nii see ju enam-vähem läkski. Tuulepargi ja lennujaamaga läks küll veel nihu, loomult “bujäänidest” kohalike selgroog veel ei paindunud küllalt sügavale partei ja tema emissari tahte ees, aga vähemalt vallaeelarve on partei teenistuses. Asi seegi.

Kuidas praktiliselt IRL siin selle võimu kaaperdamise teostas? Elementaarne. Suurematel parteidel on nimelt juba olemas päris korralik maksumaksja poolt eraldatav raha. Selle raha kulutamist praktiliselt keegi ei kontrolli ja selle kulutamise otsustavad parteikontori bossid. Et kindlustada oma bossi positsiooni või saada veel suuremaks bossiks, on vaja parteisisestel juhtorganite valimistel saada rohkem hääli. Neid hääli võib aga igalt tänavanurgalt lihtlabaselt osta. Erinevalt häälte ostmisest “päris” valimistel pole parteisisesed valimised kellegi “organi” ega “struktuuri” asi. Nii et asi lihtne ja ohutu. Võtad kaasa mapi ette valmis kirjutatud parteisse astumise ja parteist lahkumise avaldustega, suhteliselt paksu rahakoti (maksumaksja) rahaga…ja lähed tänavale. Raskel majanduslikul ajal leiab ikka inimesi, kes 500 krooni või 50 euro teenimise nimel on valmis allkirjastama need kaks avaldust ja korraks läbi astuma mingist partei Suurkogust või Kongressilt või kusagilt…ja tegema seal õige valiku, mille nad pihkususatud sedelilt vaevaliselt välja veerivad. Aga valimistulemus on see-eest täpselt ette ennustatav. Juhitud demokraatia on alati parem kui mingi anarhiasse kalduv ja ennustamatu otsedemokraatia. Ausalt mängivad vaid lollid. Parteid on oma siseelu organiseerimisel sellest ammu aru saanud ja Respublica äraostmatute poiste geniaalsus seisneb lihtsalt selles, et nemad tabasid esimestena ära: nii võiks ju ka üldse kõiki valimisi korraldada. Pealegi, mingit vastuolu valimisseadusega ju pole. Inimesele 500 krooni pihku, tema isikuandmetega möllida ta kuhugi parteile vajalikku valda sisse, anda talle sedelike valitava nimega ja eks inimene hääletabki eelvalimistel oma tegelikus elukohas või siis interneti teel selle soovitatava isiku poolt. Pole ka ju kartust selle ees, et see 500 krooni saanu tünga teeb: ta ju ei teagi seal vallas kedagi teist nime. Väga väikeste kulude ja vaevaga saab täpselt kalkuleeritud ja soovitud tulemuse. Lõpptulemusena saaksime ideaalselt toimiva juhitud demokraatiaga moodustise, kus omavalitsused on jagatud parteide poolt nende paremate jüngrite vahel läänideks.

Nagu meil siis siin Vormsis viimastel kohalikel valimistel just juhtuski. Vormsi on juhitava demokraatia pilootprojekt, kus terve vald anti praegusele vallavanemale IRL-le osutatud teenete eest lääniks.

Eks meil oli asja praktilisel läbiviimisel muidugi ka kohapealsetest oludest tingitud keerukusi. Suurim neist ju see, et senigi oli kohaliku võimu teostamisel olnud suur roll just IRL-l. Kuid seda varasemat IRL-i (mis ka pigem aatelisema Isamaa poolse taustaga) nimekirja ja selle ümber koondunud inimesi ei saanud sellise selge pättuse teostamiseks kasutada just juba sel ainsamal põhjusel, et neile ei oleks pättus meeldinud ja see pättus nendega ei oleks läinud läbi…No siis võetigi IRL-i Respublica tiiva juhtimisel üle hoopis naiivsete kohalike külameeste punt “Ka Talvel Vormsil”, orgunniti IRL parteikassas oleva (maksumaksja) raha eest sõnakuulelikematele ja “koostööaltimatele” nimekirjas etteotsa tõusmiseks vajalikud hääled ja asi tehtud: 6 kohta 9-st ehk absoluutne enamus, mis võib sisuliselt otsustada kõike, “õigetel” inimestel volikogus olemas, senine IRL sügavas opositsioonis ja täielikult kõrvale tõrjutud…

Kuna asi õnnestus, vajalik kaader, kes siiani valla elanike registris ja hääletab valimistel nii kuidas nimi ette antakse-miks mitte kasutada võimalust Riigikogu valimistel…Pealegi, Tõnis Palts IRL-i Läänemaa piirkonna esinumbrina on ju väärikas inimene, toetanud parteid kindlasti ka rahaliselt, miks mitte toetada tema ringkonnamandaadi saamist ka maksumaksja rahaga hääletustulemustesse investeerimise teel….

No aga ma ei tea. Mulle selline asi igal juhul ei meeldi, ja juba sel põhjusel jätan muidu päris sümpaatse Paltsi poolt hääletamata. Üldse ma ei saa aru, miks IRL-is kahtlemata olemasolevad korralikud inimesed lasevad toimuda selgetel pettustel, pättustel, ebaausatel kombinatsioonidel….Isegi Keskerakonnas saavad inimesed jääda iseendaks, olla bosside arvamuse ja tegude suhtes eriarvamusel, nagu näiteks Laanet siitsamast ringkonnast. Mina igal juhul hääletan, ja kutsun ka oma lugejaid hääletama näiteks Laaneti poolt. Või kui Laanet ei meeldi, siis hääletage ükskõik kelle poolt, välja arvatud IRL-i kandidaadid. Sest see, kuidas IRL kohalikust rahvast ja valijatest üle sõitis, on ikka pretsedenditu…