neljapäev, 12. september 2013

Pikkade valimisnimekirjade võltsmaagiast

Nii et selleks korraks on valimisnimekirjad valimisliitude ja erakondade poolt esitatud ja muutused on seal võimalikud vaid lühenemise suunas. Ehk siis kas keegi kandidaat mingitel sisulistel või protseduurilistel põhjustel  tõmmatakse sealt maha või ta loobub ise...

Mõnevõrra üllatuslikult järgiti ka Vormsis (kus valdavad ju valimisliidud -kõige rohkem Läänemaal) suurparteide poliittehnoloogide poolt ettesöödetud valemit: nimekiri peab olema võimalikult pikk ja selle saavutamiseks on lubatud ka kõige jesuiitlikumad lähenemised, ehk isegi avalik pettus...Sest kui kandidaatide nimekirja pikkus ületab suurelt prognoositavalt saadavate volikogu kohtade arvu, petetakse ju osadelt nimekirjas osalejatelt see osalus välja võltslubadusega viia inimene volikokku. Tegelikult on nimekirja kokkupanijail ainuke soov kätte saada kandideerija isiklik hääl (volikokku pääsemise ootuses-lootuses hääletaks ta ju loomulikult ise iseenda eest) ja hea õnne korral ka mõned sugulaste ja tuttavate hääled. Sellistes väikestes, väljakujunenud ja kahjuks ka stagneerunud poliitkäitumisega  kohtades nagu Vormsi töötavad pikad nimekirjad kahjuks selle nimel, et uustulnukatel, värskel verel, pole volikogusse mingit asja. Vanad olijad võtavad kõik...

Konkreetselt Vormsi juurde tagasi tulles... Siin on käesolevatel valimistel esindatud 5 nimekirja:1 parteiline ja neli valimisliitu. 4 neist kasutas selgelt ja hambad ristis, pika nimekirja taktikat, ja meie oma "iseseisva Vormsi Eest" selgelt teistsugust. Kuidas seda taktikat defineerida, jäägu lugeja otsustada.

Meie, nimekirja algatajad, lähtusime nimekirja kokku pannes järgmistest tõsiasjadest:

Absoluutset enamust (ehk 5 kohta 9-st) pole siin Vormsis ilma massiivse pettuseta (nagu eelmistel valimistel) võimalik saavutada. Aga petmine valimistel pole kindlasti meie tee...

Tulevane vallavõim on kindlasti koalitsiooniline, ehk siis eelmiste valimiste pettusega saadud absoluutne vallavõim enam ei kordu...

Positiivsete muutuste saavutamiseks ja edukateks koalitsiooniläbirääkimisteks peame püüdlema 2-4 volikogu koha suunas

Ja võimalusel tuua uusi nägusid siia kohaliku poliitika otsustajate hulka

Esialgne eesmärk oli saada oma nimekirja peale algatajate ja uustulnukatega veel 2-3 juba tuntud volikogu liikme võimekusega tegijat ja koos nendega püüda kuni 4 kohta. Selle 4 kohaga oleksime olnud tõenäoliselt valimiste võitjad ja meil oleks läinud tõenäoliselt vaja ka oma nimekirjast soovitavalt siis "värske verega" volikogu asendusliikmeid. Ehk nimekiri oleks võinud olla nii 6-7 liikmeline. Ehk kõigil nimekirja liikmetel oleks olemas vähemalt potentsiaalne võimalus pääseda volikokku...

Kuna aga läbirääkimised n-ö "vanade kõvade tegijatega" jooksid liiva, jäimegi praeguse ainult 4-liikmelise valimisliidu juurde. Igal juhul säilitame optimismi, loodame saada 2 kohta volikogus, olla hea, vajalik, arvestatav (isegi möödapääsmatu) partner tulevastel koalitsiooniläbirääkimistel ja anda oma valimisliidu liikmetele võimalus järgneva 4-aastalise perioodi jooksul osaleda (kasvõi asendusliikmena) samuti volikogu töös.   

kolmapäev, 4. september 2013

Iseotsustava Vormsi Eest!

Nonii...Käes on järjekordne KOV valimiste aeg ja kuna korda kolm olevat vanarahva jutu järele kohtuseadus, mõtlesin peale pikka kõhklemist siiski ka kolmandat korda proovida. Küll mitte enam üksikkandidaadina, milline tegevus oli ja on "tänu" meie "demokraatlikule" valimisseadusele suht mõttetu, vaid valimisliidus. Eks ajendiks ole ka see, et esmakordselt minu Vormsil oleku n-ö poliitilises ajaloos on mulle tehtud tõsiseltvõetav ja sisuline pakkumine osaleda kohalikus poliitilises elus. Varem pole mind kampa võetud väidetava olematu parteidistsipliini pärast, või on olnud tegu püüdega saada kätte küll need minule antavad võimalikud hääled, aga välistada samas minu pääs volikokku...

Seekordsete valimiste eel sai küll tehtud (tagantjärgi tarkusega) suht lootusetu katse rääkida ära kõik kohalikud võimulepürgijad leppimaks kokku ja moodustamaks üks ja ainus valimisliit ühe ja ainsa põhimõtte ning kriteeriumi alusel: mängiks vähemalt seekord seda mängu ausalt, ilma valgustkartvate trikitamisteta. See ühe ja ainsa valimisliidu moodustamine oleks viinud siinsed KOV valimised nimekirjavalimiste asemel puhtakujulisteks isikuvalimisteks, kus volikokku pääsenute mandaat oleks selge ja vaieldamatu. Mis oleks usalduse suurendamiseks siinses kogukonnas vähemalt hea. Muidugi ei meeldinud see sogase vee selgitamise mõte ei kusagilt kaugemalt niite tõmbavatele parteiemissaridele ja -komissaridele ega kohapealsetele pettuseihaldajatele ega intriigipunujatele. Loomulikult ei tuld välja...

Peale seda, kui sai selgeks, et eelmiste valimiste trikki pettuste ja pättustega saavutatud enamusliku võimukoalitsiooni ja sisuliselt ja parteiliselt kontrollitava nn.opositsiooniga kavatsetakse korrata, sai tehtud veel üks katse ühendada kõik teised selle uuesti trikitamistega välja tuleva jõu vastu. Näiteks loosungi all: "Ka ausalt on võimalik". Ei midagist. Üldine umbusaldus on kasvanud niivõrd suureks, et kahtlustatakse kõiki ja kõike. Et kõik on pätid. Mina, kes ma teen ettepaneku koonduda selgelt teadaolevate pättide vastu, sealhulgas...

Olgu. Võimalusi midagi ära teha on siiski veel. Kui ei õnnestu koondada kogu kogukonda mingite kõige üldisemate demokraatlike väärtuste alusel (nagu näiteks ausad ja läbipaistvad oma esindajate valimised) või kui ei õnnestu koondada inimesi isegi ühisele vastuseisule selgele susserdamisele, võib proovida koondada inimesi valikuliste, ainult osa, mitte kõiki kogukonna liikmeid  ühendavate väärtuste alusel. 

Täna saigi allkirjastatud koos vallavanem Meeme Veissoniga valimisliidu "Iseotsustava Vormsi Eest" asutamisleping. On ju täiesti selge, et oktoobris valitav volikogu peab langetama kaalukaid otsuseid Vormsi elanike iseotsustamise võime ja määra üle. Meie oleme selle poolt ja valmis edaspidi töötama selle nimel, et see võime ja määr oleks võimalikult suur. Ja kutsume kõiki Vormsi elanikke, kellele on tähtis meie endi mingigi otsustusõiguse säilitamine või soodsate asjaolude korral ka suurendamine korraldamaks ise oma elu-olu, haldamaks ise oma ressursse, arendamaks kohalikku kultuuri just rõhuasetusega siiani  varjusurmas olevale merekultuurile, ühinema meiega kas siis aktiivselt või passiivselt. Meie nimekiri on avatud volikokku kandideerimiseks kõigile neile kes toetavad Vormsi iseotsustamisvõime säilimist ja kes vastustavad susserdamist valimistel.  

kolmapäev, 9. jaanuar 2013

Tere taas…

Kaua aega pole siia kirjutanud. Vahe on pikaks veninud…aga vast varasemad lugejad leiavad selle koha jälle üles. Ega külatatavus vahepealse pika pausi ajal päris nulli ka langenud. Peamiselt otsingumootorite kaudu on nii 0-10 külaskäiku päevas. Minu kui (ERR ajakirjaniku Ivar Soopani määratluse järgi) paadunud eneseimetleja ehk peenema nimega nartsissisti jaoks on muidugi natuke häiriv see, et siia blogisse jõutakse mitte just eriti minu isiku vastu huvi tundes…Huvi tuntakse miskipärast rohkem meie vallavanema suhtes…

Aga asjast ka. Kuna alanud on KOV valimiste aasta (head uut aastat!) ja valimiste ajal on põnevust rohkem ja eelolevad valimised saavad olema eriti põnevad ja neid kohalikke valimisi olen ma ikka kajastanud …ega nüüdki saa vist teisiti. Kuigi vahepeal tõesti ei viitsinud…ei kirjutada ega mõeldagi selle Vürmsi elu keerdkäikude üle..

Kuna  vahepeal on ka suurel maal sealpool Voosi kurku demokraatia ära kaaperdatud (meil juhtus see juba mitu head aastat tagasi-viimaste KOV valimiste tulemusel) ja demokraatia tagasi saamiseks on president kokku kutsunud lausa Rahva Kogu, siis sai sinna saadetud ka üks ettepanek, millele paluks oma lugejatel siis toetust või laitust näidata

Toon selle siinkohal ka uuesti ära, et ka siinses blogis kommenteerida saaks

Lõpetada valimispettused ja -manipulatsioonid KOV valimistel

Kuigi EV PS sätestab, et KOV valimistel osalevad valijatena ainult antud KOV territooriumil püsivalt elavad inimesed, annab aga kehtiv KOV valimisseadus võimaluse valimistel osaleda kõigil neil, kes on pelgalt kantud konkreetse KOV elanike registrisse. Tehniliselt on võimalik (tänu registrite ja nende üle kontrolli puudulikkusele) olla elanik ja valija ka selles omavalitsuses, kus pole kunagi käidudki ja kus pole ka kinnisvara..
Kuna kohalik võim sõltub elanike ja valijate vähesuse tõttu väga palju juba mõnedest üksikutest konkreetsetest antud häältest, on paljudes valdades täiesti võimalik huvitatud isikutel või gruppidel (näiteks parteidel või ärigrupeeringutel) mõnekümne "imporditud" või "eksporditud" "õieti" hääletava valija abil kaaperdada kohalik võim. Ehk kaaperdada ja naeruvääristada ka demokraatia kohtadel.Selline praktika on järjest laienev ja viimastel valimistel kasutati seda (ajakirjanduse poolt tõestatult) näiteks Alajõe, Paldiski, Kihnu ja Vormsi omavalitsustes.
Sellise praktika, mis sisuliselt ju valimispettus või -manipulatsioon, lõpetamiseks tuleks anda KOV volikogudele õigus (etteantud juriidilistes piirides) kehtestada konkreetse omavalitsuse püsielaniku statuut. Need KOV volikogu poolt püsielanikuks tunnistatud isikud moodustaksid siis ka konkreetse KOV valijaskonna. Valijate nimekirja peaks ja täiendaks samuti kohalik valimiskomisjon. VVK vaid kinnitaks nimekirjad ja lahendaks kaebused ja vaidlused