kolmapäev, 21. juuli 2010

Vormsi saare üldkogu ja rannarootslaste huvid

 

Hea Vormsilane,

Oled oodatud esimesele Vormsi Üldkogule, mis toimub

l.augustil 2010 a. kell 10.00 rahvamajas.

Üldkogu on oma seisukohtadega suunanäitajaks Volikogule ja Vallavalitsusele peamiselt just nendes küsimustes, mille osas ei ole vastust kehtivates valla põhidokumentides nagu arengukava ja üldplaneering. Palun tule kindlasti kohale, sest Sinust sõltub otseselt meie kodusaare tulevik!

Päevakava:

1. 10.00 - 11.30 Saare arengu küsimused

2. 11.45 - 13.00 Taastuvenergia kasutamise võimalused ja saare energeetiline sõltumatus

NB! Registreerimine Üldkogule algab 9.30 ja selleks võta palun kaasa isikut tõendav dokument!

 

Selline on siis Vormsisse sisse registreeritud (elukoha registrisse kantud) inimestele saadetud teade-kutse üldkogu kokkukutsumise kohta.

Kuna ka valla kodulehel pole siiani (vähemalt kergesti leitavat ja pilkupüüdvat) teadet selle üldkogu toimumise kohta, tekib väikesi kahtlusi, et seda püütakse korraldada eelkõige valitutele ja liigseid silmi-kõrvu kohale ei tahetagi. Kuigi juba printsiibilt peaks selline asi olema kõigile asjahuvilistele vaba ja näiteks maa-ning suvilaomanike rohke osavõtt igati tervitatav, sõltumata formaalsest sissekirjutusest. Milleks selline dokumentide kontrolli rõhutamine, kui üldkogul vastuvõetavad võimalikud otsused on niikuinii volikogule ainult soovituslikud…Kas soovitus, mille andmisel-formeerimisel osaleksid ka maa- ja suvilaomanikud, oleks kuidagi halvem kui see, mille andmisel võivad kaalukeeleks osutuda inimesed, kelle ainukeseks seoseks saarega on pelk sissekirjutatuse fakt…Teadmata motiividel…Pealegi kui veel ka kehtiv valla põhimäärus lubaks maaomanikel ka seaduslikult osaleda üldkogu töös…

Minus küll süveneb veendumus, et üldkogu manipuleerimise kaudu tahetaksegi tagaukse kaudu see tuulepark meile maale tuua…Ehk siis eelkõige maa- ja suvilaomanikelt midagi olulist ära võtta. Maaomanikelt rohkem, suvilaomanikelt natuke vähem. Maaomanikelt rohkem seetõttu, et Vormsi maaomandi peamine väärtus on tema likviidsus ja hind. Ehk kas seda omandit oleks võimalik vajadusel kiiresti müüa ja mis hinda oleks selle eest võimalik saada. No selge see, et siia tuulepargi  püstiajamisel on Vormsis asuvat maatükki praktiliselt võimatu müüa, või kui siis ainult poolmuidu ära anda. Kuna aga Vormsis on maaomanikeks peaasjalikult rannarootslased, siis käib see tuulepargi püstitamine eelkõige ju nende huvide vastu.

Suvilaomanikud kaotavad natuke vähem, sest kuna nende suvila esmane väärtus (nende jaoks) pole mitte hind, vaid pigem midagi emotsionaalset. Kuigi ka emotsioonidel on muidugi olemas hind, võib selle igahommikuse tuulikulaba vilkumisega ilmselt ka kuidagi harjuda…

Seda imelikum, et muidu päris aktiivselt oma õiguste eest seisvad rannarootslased lasevad omale mütsi järjekordselt pähe tõmmata. Järjekordselt seetõttu, et näiteks maahooldustoetuste korra muutmisega aasta alguses olid ka nemad just suurimad kaotajad. Neile tehti põhiliselt nende endi makstud maamaksude ümber jaotamisel ikka päris külmalt ära, kehtestades varjatud maamaksu soodustused vaid hoolikalt valitud grupile, kus rannarootslasi praktiliselt pole. Kuigi see maahooldustoetuste määrus oleks kergesti vaidlustatav nii maavanema kui õiguskantsleri juures, lasti asjal miskipärast sündida. Tundub, et rannarootslased on siinsetele asjadele lõplikult käega löönud…

2 kommentaari:

 1. § 5. Üldkogu

  (1) Üldkogu pädevuses on kooskõlastuse andmine väikesaare arengukavale,üldplaneeringule, maakasutuse üldistele põhimõtetele, transpordiühenduse arendamisele mandri või lähima suursaarega, üldkogu reglemendile ja saarevanema valimise korrale, samuti teistele saarvalla või saarelise osaga valla põhimääruses sätestatud küsimustele.

  (2) Üldkogule kutsutakse ja üldkogul omavad hääleõigust kõik vähemalt 15-aastased väikesaare püsielanikud.

  (3) Esimese üldkogu kutsub kokku volikogu.

  (4) Üldkogu toimub vähemalt üks kord aastas.

  (5) Üldkogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled väikesaare hääleõiguslikud püsielanikud.

  (6) Saarvallaks mitteoleva väikesaare üldkogu valib saarevanema. Saarevanem osaleb volikogu istungitel sõnaõigusega.

  (7) Üldkogu reglement ja saarevanema valimise kord sätestatakse valla põhimääruses.

  millest selline teema püstitus üldse

  VastaKustuta
 2. No selleks ikka, et minu, kes ma pole küll eriline rootslastele maade tagastamispoliitika fänn, arvates peaks rootslastest maaomanike huvisid ja soove valla asjade ajamisel rohkem arvestama. Kui juba maad anti tagasi, peab nende maaomanikega otsima ja tegema reaalset koostööd. Ka üldkogu väljakuulutamisel oleks olnud mõistlik saata teade ka maaomanikele, et olete oodatud arvamust avaldama, kuigi seaduse järgi teil hääleõigust pole..
  ega muud teemat polndki

  VastaKustuta