neljapäev, 15. september 2005

Üksikkandidaadi monoloog


Miks üldse?                    Miks üldse kandideeritakse? Eks vast ikka sellepärast, et midagi ära teha üldistes, või vähemalt oma valijate grupi huvides. Vähemalt nii peaks ja võiks olla. Ilmselt ei oleks kandideerinud, kui oleks lastud rahulikult jätkata valla projekte kirjutava spetsialistina. Aga pärast nn. revisjonikomisjoni rünnakut minu juhitavate valdkondade ja ka isiku vastu ei jäägi muud üle, kui suurte sõnadega öeldes pöörduda töö jätkamise huvides otse rahva poole.
Miks üksikkandidaadina?          Aga kuhu?. Peale Isamaaliidu ei tundnud keegi ka huvi. Aga Isamaaliit on kahjuks vaatamata teatud  sümpaatiale parteina välistatud selle Vormsit valusalt puudutava varasema rootslastele maa tagastamise poliitika väljatöötamise ja elluviimise tõttu. Ja minna ennast ise pakkuma mingit müstilist õiget talvituvat vormsilast otsivasse valimisliitu, mille liikumapanevateks jõududeks paistab olevat hoopis võõrastekartus ja kadedus end siiralt ja jäädavalt saarega siduda kavatsevate viimasel ajal tulnud ja edaspidigi tulevate uute edukamate inimeste vastu. Kuigi just nende inimeste maksudest valla eelarvesse laekuvast rahast võtavad just mõned talvitujate nimekirja kuulujad valla tellimusi saades hea noosi. Rahvaliit? Seal kandideerijate hulgas on neidki, kes on laskunud valekaebusteni ja mindki puudutavate räpaste kuulujuttude levitamiseni ühe saareelaniku surma kohta, politseikonstaabli hinnangul just tulevasi valimisi silmas pidades. Keskerakond? Tänan. Ei, ja õigesti vist tegin, nagu viimasel ajal kuulda-lugeda. No ja Respublica on siin ju naljanumber oma Külapoe võlglastele panustamisega.
Millised eesmärgid ja plaanid?          Üksikandidaadina ei saa mu eesmärgiks olla tulla võimule ja täita mingeid kindlaid lubadusi. Küll aga saab lubada osalust millegi läbiviimisel, ideid, tegevusi ja näidata taotletavaid eesmärke.
Vormsi hädad ja probleemid tulenevad Vormsi puhul kohalike inimeste jaoks ebaõiglasest, ebaõnnestunud ja saare arengut oluliselt pärssinud maareformist. Rannarootslastele maa tagastamine sellises ulatuses oli suur viga. Omandireformi läbiviimisel oleks pidanud tagastamise subjektideks olema vaid Eestimaale segastel aegadel kohalejäänud kodanikud ja põgenenud ning vabatahtlikult lahkunute hulgast vaid need, kes oleks taastanud esimesel võimalusel oma Eesti kodakondsuse, loobudes topeltkodakondsusest. See oleks pidanud käima võrdsel määral nii väliseestlaste, rannarootslaste kui baltisakslaste kohta. Tagantjärele tarkus? Loomulikult, aga midagi pole teha ja tuleb lähtuda olukorrast, kus vähemalt 2/3 Vormsi maadest on sellest süllekukkunud kingitusest tegelikult mitte hoolivate välismaalaste käes ja osa ülejäänugi ümber tiirleb üksjagu kahtlasi kodumaiseid ja välismaiseid tegelasi, et mitte öelda sulisid.
Kuid sellegi allesjääva maafondi mõistlikul kasutamisel saaks ära teha paljugi. Kõigepealt tuleb lahendada allesjäänud vaba maaga seotud juriidilised probleemid, nõudes riigilt välja kasvõi kohtu korras saamatajäänud maad kohalikele erastamiseks ja kasutusvaldusesse andmiseks ning samuti saamata jäänud elamumaad uusasukate tarbeks. Laiendada tuleks ka munitsipaalmaade osakaalu. Nendele maadele toetudes saaks tuua saarele uue regionaalpoliitilise initsiatiivina neid noori loomingulistest töötajatest perekondi, kellel töötegemine käib kaugtöö korras kodus. Kes ei käi töösooviga vallavalitsuse ust kulutamas ja kindlasti toovad sisse rohkem, kui vallalt saavad
Olemasolevate kohalike elanike käsutuses olevate ja erastatavate ning kasutusvaldusesse antavate maade baasil saaks hakata kasvatama Vormsi jaoks mingit uudset (tegelikult unustatud vana) mitmekülgse kasutusega põllumajanduskultuuri, nagu näiteks kanep
Mõõdukalt saaks laiendada ka juba arenema hakanud ekstensiivset loomakasvatust ja selle produktidel põhinevat käsitööd.
Mõõdukas põllupidamine ja loomakasvatus ei kahjusta Vormsi tuntust turismisaarena, vaid just vääristavad teda sellisena. Küll tuleks hakata piirama ühepäeva massiturismi suurte bussidega (erand vast kevadistele kooliekskursioonidele) ja lokaliseerida massiüritused (kokkutulekud, suvepäevad) elamutest kaugemale.
Minu nägemuse järgi võiks Vormsi olla koht inimestele, kes tahavad siin elada, elada oma valitud aastaajal ja kes ei muutuks rahvavaenlasteks ainuüksi soovi tõttu sõita Hispaaniasse talvituma
Mis varem hästi?               Üldplaneeringu läbisurumine kohapealse arusaamatu vastuseisu ja maavalitsuse kaigaste kodarasse loopimise kiuste
Prügikäitlemise süsteem
Maahooldus- ja ettevõtlustoetuste süsteemi sisseviimine kohaliku elu edendamiseks
Mis kehvemini?               Ei ole tõkestatud ebaseaduslikku ja hoolimatut metsaraiet
Maatükke jagatakse liiga väikesteks kruntideks, ainult maaomaniku huvide järgimisel
Maade tagastamisvaidluses jäädi poolele teele, oleks pidanud minema Euroopa kohtuni välja.
Tulevane vallavanem?          Praeguses seisus võiks Meelis vabalt jätkata, olles vaid kindlameelsem ametnike ohjamisel. Perspektiivis võiks olla konkursi alusel väljastpoolt tuleva sõltumatu administraatori palkamine, kes viiks üldistes küsimustes vastuvaidlemata ellu volikogu enamuse tahet.

Kandidaat nr.133     Toomas Puurmann     Veel mõtteid ja arvamusi http://vormsi.blogspot.com/

2 kommentaari:

  1. Väga palju asjalikku. Hakka või konkureerivat üksikkandidaati toetama...:-) Küll pisut otse elik valusalt öeldud aga paljuga peab nõustuma.

    VastaKustuta
  2. Eks ta väike eksperiment olegi, kas otse ja keerutamata ka saab. Tõenäoliselt ei saa, aga tühja sest..

    VastaKustuta